Tko smo mi?

“Croatia for Christ” (“Hrvatska za Krista”) je crkvena služba ustrojena unutar Kristovih Crkava u Hrvatskoj.  Naša služba je zamišljena da potiče, usmjerava i pomaže lokalne Crkvene zajednice koje su odlučile da budu dio naše službe. Mi kao služba unutar Kristovih Crkava duboko poštujemo autonomiju svake lokalne Crkve i stoga djelujemo u dogovoru i u skladu s interesima svake pojedine Crkve. Ako djelovanje naše službe u bilo kojem njenom dijelu nije u skladu sa željama, potrebama ili vizijom lokalne Crkve mi se ne želimo nametati na bilo koji način. S druge strane, ako pak naše djelovanje pomaže lokalnoj Crkvi i ako ona prihvaća našu službu kao ravnopravnu zasebnu cjelinu, mi s radošću djelujemo u zajedništvu s lokalnom Crkvom. Mi želimo da sva možebitna duhovna, društvena ili materijalna korist od djelovanja naše službe unutar lokalne Crkve ostane u toj Crkvi. “Croatia for Christ” će uvijek stavljati interes lokalne Crkve ispred svog vlastitog interesa, kako bi lokalna Crkva rasla u duhovnom i brojčanom smislu.

Misija crkvene službe “Croatia for Christ” je evangelizacija, navještanje Radosne vijesti evanđelja kao i podizanje  vidljivosti i prepoznatljivosti Kristovih Crkava u Republici Hrvatskoj kao i u široj regiji jugoistočne Europe.

Što radimo?

Multimedija

Naša služba je dugi niz godina prisutna u radio programima hrvatskih radio postaja. Svaki tjedan kreiramo i produciramo kršćanske emisije u trajanju od 3 minute. Naša radio emisija zove se “Radosna vijest” i trenutno ju možete slušati na dvije radio postaje, HRČAK (Hrvatski radio Čakovec) i CITY RADIO (Zagreb).

Pročitaj više

Časopis

Izdajemo vlastiti časopis “Obiteljski list” koji izlazi tromjesečno i u njemu možete pronaći kvalitetne teološke tekstove, obavijeti o aktivnostima lokalnih Crkvi koje su odlučile biti dio ovoga časopisa kao i druge vijesti koje se na neki način tiču svega što je povezano sa Crkvama reformacijske baštine u RH.

Pročitaj više

Kampovi

Mi vjerujemo da je zajedništvo kršćana od izuzetne važnosti i koristi. Osim redovitog tjednog crkvenog zajedništva na proučavanjima Biblije i nedjeljnog bogoslužja, mi vjerujemo u još viši oblik zajedništva. Naša služba organizira dva puta godišnje tzv. Crkvene kampove, proljetni i ljetni.

Pročitaj više

Biblija

Biblija se još naziva Sveto pismo ili Božja riječ. Neki ljudi zovu Bibliju “Knjiga nad knjigama” a neki idu tako daleko da Bibliju zovu “Ljubavno pismo od Boga za čovjeka”. Nama, vjernicima u Crkvama reformacijske baštine, Biblija je od iznimne važnosti ne samo zbog vjerovanja da je ona Božjim duhom nadahnuta knjiga već zbog vjerovanja u Bibliju kao jedini izvor kršćanskog nauka i autoriteta.

Bibliju je pisalo oko 40-ak autora u vremenskom razdoblju od 1500 godina. Sama ta činjenica govori u prilog vjerovanja da je Biblija fascinantna i neobjašnjivo koegzistentna, a to bi bilo nemoguće postići bez nadahnuća Duha Svetoga koji je nadahnjivao njene pisce kroz sve to vrijeme njezinog nastajanja. Mi vjerujemo da Biblija sadrži sve što je potrebno čovjeku da upozna Boga, Njegovu narav i pravednost, kao i Njegov plan za spasenje svakoga čovjeka. Biblija je jedini izvor Božjeg autoriteta za nas ljude, konačna i u potpunosti dostatna. Prethodnu rečenicu, tj. ovo vjerovanje možemo jasno potkrijepiti Biblijskim recima iz kojih ono izvire (2 Tim 3:16,17 – Otk 22:18,19).

Preuzmite aplikaciju

“Croatia for Christ” vidi biblijsko izdavaštvo i distribuciju Božje riječi kao temelj kršćanske službe. Mi kao pripadnici Crkava koje u određenom dijelu nasljeđuju ideje Reformacije iz 16. st., nalazimo inspiraciju u našoj hrvatskoj povijesti. Hrvatski i slovenski reformatori su preveli kompletan Novi zavjet na hrvatski jezik 1562. godine. Hrvatski narod je bio jedan od prvih naroda koji je imao prijevod Božje riječi na narodnom jeziku, tiskan na, latinici, glagoljici i ćirilici (bosančici), na sva tri pisma koja su se u to vrijeme koristila u našim krajevima.

Danas, 450 godina kasnije, mi nastavljamo istim putem u istome Duhu i želimo da svaka osoba bude vlasnik svojeg primjerka Biblije.

Preuzmite aplikaciju za "pametne telefone" koja sadrži prijevod Biblije na suvremenom hrvatskom jeziku. Aplikacija “Biblija SP” je besplatna.

 

Novosti

The Coriolis Impact Explains the in Cyclone Rotation Directions

Experts from your School of Cambridge have discovered a mystical trend influencing Earth’s rotation and motion. This effect is referred ...
Pročitaj Više

Benefits and drawbacks of Outsourced Customer Care

One of the biggest benefits of outsourced customer care is the lowering of response time. Because the enterprise handles the ...
Pročitaj Više

(no title)

Online Slots for Real Money Online slots can be played with real money at a casino or download their free ...
Pročitaj Više